اطلاعاتی درباره کشور نیوزیلند

نیوزیلند کشوری جزیره ای می باشد که در جنوب غربی اقیانوس آرام قرار دارد و از خشکی های کره زمین فاصله بیشتری دارد. به این خاطر می توان گفت کشور نیوزیلند می تواند کشوری امن تر در سرمایه گذاری و زندگی به شمار برود.

غالب مردم نیوزیلند از نوادگان اروپایی ها و به خصوص انگلیسی هایی هستند که از زمان تسلط انگلستان بر این کشور، در این منطقه ساکن شده اند. استرالیا نزدیکترین کشوری که دارای خشکی است در فاصله ی دو هزار کیلومتری از نیوزیلند قرار دارد.

از ویژگی های مهم این کشور، امن بودن آن است که طبق آمار ارائه شده رتبه چهارم امنیت در جهان را دارد و سطح بالای کیفی خدمات شهری، رفاه اجتماعی و اقتصاد محرک آن است.

وکیل مهاجرت به نیوزیلند کیست؟